Linjer

Vi har forskellige linjer indenfor håndværksfagene

Vi lægger vægt på at støtte den enkelte elevs udvikling og forberede dem til en fremtid på en teknisk skole gennem praktisk erfaring og faglig dygtiggørelse.

Auto- & Metalværksted
På auto- og metallinjen på Conzept Erhvervsskole stræber vi efter at ruste vores elever til at kunne klare et grundforløb på en teknisk skole. Vi fokuserer på at styrke den enkelte elev gennem følgende områder:
Autolinjen
Undervisning om Køretøjssystemer: Eleverne lærer at forstå og diagnosticere forskellige køretøjssystemer, herunder motorer, transmissioner, bremser, elektriske systemer og styretøj. Vi dækker også grundlæggende principper for vedligeholdelse og reparation af køretøjer.
Undervisning om Værktøj og Udstyr: Vi introducerer eleverne til de værktøjer og udstyr, der er essentielle i autobranchen, herunder håndværktøj, diagnostisk udstyr og specialiserede maskiner. Sikkerhed er i fokus med korrekt teknik og brug af personligt beskyttelsesudstyr som sikkerhedsbriller, handsker og arbejdsdragter.
Praktisk Arbejde i Værkstedet: Eleverne lærer typiske arbejdsprocesser i et autoværksted, herunder fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af køretøjer. Vi tilskynder til praktiske projekter, hvor eleverne arbejder på rigtige køretøjer, udfører service og reparationer, samt samarbejder med andre linjer som metallinjen om fremstilling af specialdele.
Værkstedets Kultur: Vi introducerer eleverne til den professionelle etikette og kultur i et autoværksted, herunder samarbejde, rengøring og vedligeholdelse af udstyr samt kundekontakt og projektledelse.

Metallinjen
Undervisning om Materialer og Teknikker: Eleverne lærer at genkende og forstå forskellige metaller og legeringer, deres egenskaber og anvendelser. Vi dækker også grundlæggende teknikker som svejsning, skæring, bøjeteknikker og maskinbearbejdning.
Undervisning om Værktøj og Maskiner: Vi introducerer eleverne til de værktøjer og maskiner, der er essentielle i metalbearbejdning, herunder svejsemaskiner, drejebænke, fræsere og plasmaskærere. Sikkerhed er i fokus med korrekt teknik og brug af personligt beskyttelsesudstyr som svejsehjelme, handsker og sikkerhedsstøvler.
Praktisk Arbejde i Værkstedet: Eleverne lærer de typiske arbejdsprocesser i et metalværksted, herunder måling, skæring, svejsning, samling og efterbehandling af metalemner. Vi tilskynder til praktiske projekter, hvor eleverne fremstiller brugbare metalgenstande, maskindele og konstruktioner, samt samarbejder med autolinjen om fremstilling og reparation af køretøjsdele.
Værkstedets Kultur: Vi introducerer eleverne til den professionelle etikette og kultur i et metalværksted, herunder samarbejde, præcision, rengøring og vedligeholdelse af udstyr samt sikkerhed og effektivitet i arbejdet.
 
På cykel- og knallertlinjen på Conzept Erhvervsskole stræber vi efter at ruste vores elever til at kunne klare et grundforløb på en teknisk skole. Vi fokuserer på at styrke den enkelte elev gennem følgende områder:
 
Cykellinjen
Undervisning om Cykelmekanik: Eleverne lærer at forstå og arbejde med forskellige cykelkomponenter, herunder gearsystemer, bremser, hjul, dæk, stel og styr. Vi dækker også grundlæggende principper for vedligeholdelse og reparation af cykler.
Undervisning om Værktøj og Udstyr: Vi introducerer eleverne til de værktøjer og udstyr, der er essentielle i cykelværkstedet, herunder håndværktøj som nøgler, skruetrækkere, dækjern, samt specialværktøj til cykelreparationer. Sikkerhed er i fokus med korrekt teknik og brug af personligt beskyttelsesudstyr som handsker og sikkerhedsbriller.
Praktisk Arbejde i Værkstedet: Eleverne lærer typiske arbejdsprocesser i et cykelværksted, herunder fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af cykler. Vi tilskynder til praktiske projekter, hvor eleverne arbejder på rigtige cykler, udfører justeringer, reparationer og opgraderinger, samt samarbejder med andre linjer om fremstilling af specialdele.
Værkstedets Kultur: Vi introducerer eleverne til den professionelle etikette og kultur i et cykelværksted, herunder samarbejde, rengøring og vedligeholdelse af udstyr samt kundekontakt og projektledelse.
 
Knallertlinjen
Undervisning om Knallertmekanik: Eleverne lærer at forstå og diagnosticere forskellige knallertsystemer, herunder motorer, transmissioner, bremser, elektriske systemer og affjedring. Vi dækker også grundlæggende principper for vedligeholdelse og reparation af knallerter.
Undervisning om Værktøj og Udstyr: Vi introducerer eleverne til de værktøjer og udstyr, der er essentielle i knallertværkstedet, herunder håndværktøj, diagnostisk udstyr og specialiserede maskiner. Sikkerhed er i fokus med korrekt teknik og brug af personligt beskyttelsesudstyr som sikkerhedsbriller, handsker og arbejdsdragter.
Praktisk Arbejde i Værkstedet: Eleverne lærer de typiske arbejdsprocesser i et knallertværksted, herunder fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af knallerter. Vi tilskynder til praktiske projekter, hvor eleverne arbejder på rigtige knallerter, udfører service og reparationer, samt samarbejder med andre linjer om fremstilling af specialdele.
Værkstedets Kultur: Vi introducerer eleverne til den professionelle etikette og kultur i et knallertværksted, herunder samarbejde, rengøring og vedligeholdelse af udstyr samt kundekontakt og projektledelse.

Tømrerværkstedet

På tømrerlinjen på Conzept Erhvervsskole stræber vi efter at ruste vores elever til at kunne klare et grundforløb på en teknisk skole. Vi fokuserer på at styrke den enkelte elev gennem følgende områder:
Undervisning om Byggematerialer: Eleverne lærer at genkende og forstå forskellige byggematerialer, herunder træsorter, gips, isolering og beton, baseret på deres egenskaber såsom styrke, holdbarhed og anvendelse i konstruktion.
Undervisning om Værktøj og Maskiner: Vi introducerer eleverne til håndværktøj og maskiner, som er essentielle i tømrerfaget. Dette inkluderer save, hamre, bor, sømpistoler og save. Vi lægger stor vægt på sikkerhed med korrekt teknik og brug af personligt beskyttelsesudstyr.
Arbejde på Byggepladsen: Eleverne lærer de typiske arbejdsprocesser på en byggeplads, herunder planlægning, måling, skæring, samling og installation. Vi tilskynder til praktiske projekter, hvor eleverne deltager i opbygningen af strukturer som skure, terrasser og mindre bygninger. Derudover samarbejder vi med snedkerlinjen om større projekter som annekser og renoveringer.
Byggepladsens Kultur: Vi introducerer eleverne til den professionelle etikette og kultur på en byggeplads, herunder samarbejde, rengøring, sikkerhed og vedligeholdelse af udstyr.
 

 

Malerværkstedet

På malerlinjen på Conzept Erhvervsskole stræber vi efter at ruste vores elever til at kunne klare et grundforløb på en teknisk skole. Vi fokuserer på at styrke den enkelte elev gennem følgende områder:
Undervisning om Maling og Materialer: Eleverne lærer at genkende og forstå forskellige typer af maling, lak, spartelmasse og andre materialer, baseret på deres anvendelse, egenskaber og kvalitet. Vi dækker også farveteori og hvordan man vælger de rigtige farver og finish til forskellige overflader og rum.
Undervisning om Værktøj og Udstyr: Vi introducerer eleverne til de værktøjer og udstyr, der er essentielle i malerfaget, herunder pensler, ruller, sprøjtepistoler og slibemaskiner. Sikkerhed er i fokus med korrekt teknik og brug af personligt beskyttelsesudstyr, som f.eks. åndedrætsværn og handsker.
Arbejde på Projekter: Eleverne lærer de typiske arbejdsprocesser i malerfaget, herunder forberedelse af overflader, spartling, slibning, priming og påføring af maling. Vi tilskynder til praktiske projekter, hvor eleverne maler vægge, lofter, møbler og udendørsfacader, herunder samarbejde med andre linjer som snedker- og tømrerlinjen for at fuldføre større projekter.
Malerfagets Kultur: Vi introducerer eleverne til den professionelle etikette og kultur i malerfaget, herunder samarbejde, præcision, rengøring og vedligeholdelse af udstyr samt kundekontakt og projektledelse.
brush, paint, color-96240.jpg

Snedkerværkstedet

På snedkerlinjen på Conzept Erhvervsskole stræber vi efter at ruste vores elever til at kunne klare et grundforløb på en teknisk skole. Vi fokuserer på at styrke den enkelte elev gennem følgende områder: 
Undervisning om Træsorter: Eleverne lærer at genkende og forstå forskellige træsorter baseret på deres udseende, struktur og egenskaber såsom hårdhed, holdbarhed og reaktion på bearbejdning. 
Undervisning om Maskiner: Vi introducerer eleverne til værktøjer og maskiner, herunder håndværktøj og avancerede maskiner som save, fræsere og drejebænke. Sikkerhed er i fokus med korrekt teknik og brug af personligt beskyttelsesudstyr. 
Arbejde på Værkstedet: Eleverne lærer de typiske arbejdsprocesser på et snedkerværksted, herunder forberedelse af træ, måling, skæring, samling og finish. Vi tilskynder til praktiske projekter, hvor eleverne bygger deres egne møbler og trægenstande, herunder samarbejde med tømrerlinjen om større projekter som annekser. 
Værkstedets Kultur: Vi introducerer eleverne til den professionelle etikette og værkstedskultur, herunder samarbejde, rengøring og vedligeholdelse af udstyr.