Netværk-Forældresamarbejde

Med udgangspunkt i elevens behov, inddrages familien samt øvrigt netværk.

Sammen med sagsbehandleren, og i relevante tilfælde familien, drøftes elevens problemstillinger for at afdække, hvordan man bedst muligt kan sætte ind i vores pædagogiske arbejde. Sammen med eleven, og familien hvis det vurderes hensigtsmæssigt, laves aktiviteter med oplevelser og udfordringer, hvor der vil være mulighed for udvikling af relationerne.

Det er i forældresamarbejdet vigtigt, at de unge oplever forældrene som aktive medspillere. Det kan f.eks. aftales, at forældre vækker om morgenen, hjælper med at smøre madpakke eller lignende.

connect, connection, cooperation-316638.jpg