eua - erhvervsuddannelsesafklaring

Erhvervs- & Udannelsesafklaringsforløb på Conzept Erhvervsskole – Opkvalificeringsforløb hen mod ordinær uddannelse

Desværre har mange unge en risiko for at falde igennem i uddannelsessystemet. Det er typisk psykisk sårbare unge, der har svært ved at lykkes i det almene uddannelsessystem. Det kan være fordi, at de mangler faglig opkvalificering eller modenhed og støtte til personlig udvikling, således de er bedre rustet til at kunne navigere i alt det, der ikke har direkte med den fagfaglige undervisning at gøre. Samtidig er de for velfungerende til at være i målgruppen for STU.

Conzept foreslår at tilrettelægge et EUA-forløb, der kompetencemæssigt ruster de unge til kunne at gennemføre ordinær uddannelse og benytte sig at de støttemuligheder, der findes.

Lovgivningsmæssig ramme

Halv- eller 1-årige forløb under EUA

Målgruppe

Unge mellem 16/18 og 25 år med psykisk sårbarhed og/eller autisme. De unge må ikke have en udadreagerende adfærd.  

Formål

Formålet er at opkvalificere unge fagligt, socialt og personligt, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og dermed får et stabilt grundlag for at forsørge sig selv.

Opbygning

Undervisningen følger det bestående STU-tilbud. Her kan de unge tage 9. og 10. klasse (AVU-fag) i dansk, engelsk og matematik med prøvemulighed på VUC NS i Hillerød. Undervisningen foregår hos Conzept.       

Det Personlige

 • Stresshåndtering og eksamensangst
 • Døgnrytme og kost
 • Boligsituation og økonomi
 • Motivation


Det Sociale

 • Gruppearbejde og relationer
 • Socialt netværk
 • Pauser og fælles spisning
 • Sociale arrangementer på skolen


Det Faglige

 • Læringsstile
 • Lektielæsning
 • Kommunikation med uddannelsesstedet
 • Studieteknik
 • Individuelle samtaler med guidelærer