ERHVERSRETTET 10. & 11. SKOLEÅR

ERHVERSRETTET UNDERVISNING MÅLRETTET MOD HÅNDVÆRK

Erhvervsklassen er et forløb, som er målrettet en håndværksmæssig uddannelse inden for fagene:
Murer, maler, tømrer, gartner og skovbrug.

Tilbuddet er til unge, der ønsker at blive håndværker, men ikke har gennemført folkeskolen eller af andre grunde har svært ved at klare kravene til en erhvervsskole. Vores virksomhed er en unik kombination af en håndværkervirksomhed og en erhvervsskole, som ud over almindelige byggeopgaver ligeledes er et uddannelsessted for unge, som af en eller anden grund ikke oplever, at det kommercielle uddannelsessystem imødekommer deres behov.

På CONZEPT ERHVERVSSKOLE uddannes meget forskellige mennesker, som alle har det til fælles, at de er interesserede i at bygge og skabe med deres hænder, og i øvrigt gerne vil være en del af et rart arbejdsfællesskab. På den måde kan vores elever opleve at blive motiveret på en måde, de ikke har oplevet før. Det sker i kraft af den anvendelighed, der er indbygget i at være en del af en professionel virksomhed. Eleverne lærer gennem omhyggelige instruktioner inden for den zone af udviklingsmuligheder, de står over for. Det vil sige at barren hverken er sat for højt eller for lavt, og at hjælpen er inden for rækkevidde.

Vi oplever desuden, at vores unge der har gennemgået et forløb i vores erhvervsklasse, og som starter på en erhvervsskole, har et større overskud og en selvtillid, de ikke har oplevet tidligere i forbindelse med skole- og uddannelsessystemet.